Loading...

Ukraina-pakken: En hjelpepakke i Nansens ånd

February 6th, 2023
Author image

Norsk-ukrainsk

Venneforening

Følg

Norsk-ukrainsk venneforening er glad for at regjeringen har lagt frem en dedikert pakke for Ukraina med 75 mrd over de neste fem årene. Det er likevel vesentlig mindre enn merinntekten på rundt 2000 mrd som Norge har hatt pga krigen.

- Dette er en pakke i Nansens ånd. Vi forventer ikke bare at pakken vil få et raskt og bredt flertall i Stortinget, men at den også vil vokse i forhandlingene i Stortinget, sier Jørn Sund-Henriksen, leder i Norsk-ukrainsk venneforening.

En fordeling på halvparten til militær og sivil hjelp til Ukraina bidrar til både å få en raskere slutt på krigen, redusere konsekvensene av krigen til sivilbefolkningen og til en raskere gjenoppbygging.

- Det er viktig at statsministerens ord på pressekonferansen blir en realitet og at det finnes en fleksibilitet i denne pakken. Hvis det oppstår en akutt militær situasjon som gjør at Ukraina trenger en spesifikk våpenhjelp fra Norge, så kan ikke parameterne i denne pakken bli en begrensning, sier Sund-Henriksen.

Til tross for at dette er store pengesummer, er det likevel vesentlig mindre enn den ekstrainntekten Norge har hatt som følge av økte energipriser på grunn av krigen. I 2022 og 2023 forventes en merinntekt til Norge som følge av økte energipriser på nesten 2000 mrd.

- Det er bra at Norge går ut over handlingsregelen for denne pakken, men det er fortsatt rom for å øke denne pakken i Stortinget. Spesielt de to første årene, siden det er akkurat nå behovet for støtte er størst, sier Sund-Henriksen.

Nansen-pakken er ikke en utgift for Norge, men en investering i vår egen sikkerhet. Derfor burde noe av støtten gå direkte bilateralt og ikke nødvendigvis gjennom internasjonale fora.

- Vi står solidarisk med Ukraina. Men det er viktig å understreke at vi står i et skjebnefellesskap der Ukraina bærer hele kostnaden. De kjemper en kamp for hele den demokratiske verdensorden og penger er strengt tatt et enkelt bidrag for oss, avslutter Sund-Henriksen.

Relaterte artikler