Loading...

Artikler

Ukraina-pakken: En hjelpepakke i Nansens ånd

Norsk-ukrainsk venneforening er glad for at regjeringen har lagt frem en dedikert pakke for Ukraina med 75 mrd over de neste fem årene. Det er likevel vesentlig mindre enn merinntekten på rundt 2000 mrd som Norge har hatt pga krigen.

February 6th, 2023